Navigácia

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada pôsobiaca na našej škole je skupina žiakov 5.-9. ročníka. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried. Na zasadnutiach, ktoré zvolá predseda alebo pani učiteľky sa predkladajú nové návrhy na akcie v škole, spoločne hľadajú riešenia na problémy v triedach  a medzi spolužiakmi.

Prvé zasadnutie bolo 1. októbra 2021,  kde sa zvolil nový predseda a podpredsedníčka žiackej školskej rady. Za učiteľov sa zasadnutí zúčastňujú: Mgr. Katarína Sluková (výchovná poradkyňa), PaedDr. Renáta Tóthová (zástupkyňa riaditeľky školy).

 

Predseda: Veronika Poliaková IX.A

Podpredseda: Adam Hraško IX.A   

Členovia:

 • V.A:      Nina Ľalíková, Nikola Mužíková
 • VI.A:     Lívia Paučová, Silvia Zvarová
 • VII.A:    Nela Ľalíková, Daniela Salajová
 • VII.B:    Samuel Barcaj, Viktória Tóthová
 • VIII.A:   Elena Strapková, Terézia Lauková
 • IX.A:     Veronika Poliaková, Adam Hraško

 

V Lovinobani, 29.09.2021                   Sluková Katarína

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • II. stupeň: 047 / 4396120
  I. stupeň: 047/4396 273
  zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria