Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

 

Základná škola Lovinobaňa v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR ako aj ďalšie informácie a výzvy v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek podľa § 9 ods. 9  uvedeného zákona.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Názov organizácie: Základná škola Lovinobaňa  

Sídlo: Školská ul.č.9,  985 54 Lovinobaňa 

Štatutárny zástupca: RNDr. Katarína Golianová, riaditeľka školy

IČO: 37832867  

DIČ: 20 21668726 

Bankovanie spojenie: Prima banka a.s.Slovensko  

Číslo účtu: 601 271 9001/5600    

IBAN: SK22  5600 0000 0060 1271 9001

web stránka: www.zslovinobana.edupage.sk

Kontakt: 

e-mail: zslovinobana.v@centrum.sk

tel.: 047/43 96 120, 0908920686

                                                                                                                                                                     

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria