Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • English star

  Aj tento školský rok využili žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v našej škole 5. mája 2022.

 • Medzinárodný deň detí
  Aj tento rok ako po iné roky, sme 1. júna oslávili Medzinárodný deň detí. Pre žiakov 1. stupňa sme pripravili bohatý program.
  FOTKY
 • Okresné kolo v atletickom 4-boji mladších žiakov a žiačok ZŠ

  Dňa 20.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v atletickom 4-boji mladších žiakov a žiačok ZŠ. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca. Miesto konania bolo Športový areál pri ZŠ Ul. Vajanského Lučenec.
  FOTKY

 • Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ

  Dňa 10.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca. Miesto konania bolo Mestský futbalový štadión Lučenec.
  FOTKY

 • Škola v prírode

  V termíne od 9. mája do 13. mája 2022 sa uskutočnila škola v prírode. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov.
  FOTKY

 • V termíne od 9. mája do 13. mája 2022 sa uskutočnila Škola v prírode Hrabovo. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov, z toho 35 žiakov cez dotáciu MŠVVaŠ SR vo výške150 €  a 7 samoplatcov.
 • Okresné kolo minifutbal žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 23. ročníka McDonald’s Cup 2021/2022

  Dňa 6.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 23. ročníka McDonalds Cup 2021/2022. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca miesto konania bolo Mestský futbalový štadión Lučenec.
  FOTKY

 • Potešili nás výsledky našich žiakov

  Viktória Ľalíková (7.A) - 1. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.D 

  Zuzana Maďarová (6.A) - 4. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.D 

  Veronika Poliaková (9.A) - úspešný riešiteľ krajského kola biologickej olympiády kat.C - posterová časť 

  Laura Lauková (9.A)  - 3. miesto krajské kolo dejepisnej olympiády

  Laura Lauková (9.A) - 3. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.C - posterová časť

  Lívia Paučová (6.A) - 2. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády

  Samuel Hajtol (6.A) - 9. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády - ÚR

  Tibor Berky( 7.A) - 11. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády - ÚR

  Terézia Lauková (8.A)  - 3. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády - ÚR

  ​​​​​​​Veronika Poliaková (9.A) - 8 . miesto okresné kolo dejepisnej olympiády - ÚR

  Veronika Poliaková  (9.A) - 2. miesto okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Adam Jamnický (9.A) - 2. miesto okresné kolo technickej olympiády

  Adam Hraško (9.A) - 2. miesto okresné kolo technickej olympiády

  Kristián Kuric (5.A) - 5. miesto okresné kolo matematickej olympiády - ÚR

  Adam Jamnický (9.A) - 6. miesto okresné kolo geografickej olympiády - ÚR

  Liliana Gondová (9.A) - 8. miesto okresné kolo geografickej olympiády - ÚR

  Laura Lauková, Matej Valach, Daniela Salajová, Kristián Kuric - úspešní riešitelia okresného kola geografickej olympiády.

  Zuzana Pokorná (5.A) - 2. miesto okresné kolo v cezpoľnom behu

  René Berky (7.B) - zlatý olympijský odznak všestrannosti

   

  Želáme im veľa ďalších úspechov.

 • Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Na základe toho sa menia podmienky nároku na dotáciu na obedy.

  Dotáciu v sume 1,30 € si môže uplatniť:

  1. Dieťa, ktoré žije v domácnosti ktorej je poskytnutá dávka v hmotnej núdzi
  2. Dieťa, ktoré žije v domácnosti s príjmom vo výške životného minima
  3. Dieťa, ktorého ani jeden rodič si neuplatní nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu.

  Na základe tohto je rodič povinný do 30.7.2021 predložiť na Obecný úrad v Lovinobani:

  1. Potvrdenie z úradu práce o tom, že sú rodina v hmotnej núdzi.
  2. Potvrdenie z úradu práce, že sú rodina s príjmom do výšky životného minima (formulár na  prehodnotenie príjmu môžu rodičia predložiť na úrad práce okamžite, nie len do 10.8.2021),
  3. Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • II. stupeň: 047 / 4396120
  I. stupeň: 047/4396 273
  zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria