Navigácia

O škole

Profil školy

 

Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú tu zriadené aj dve špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Školu navštevuje spolu 276 žiakov, ktorí sú rozdelení do sedemnástich tried.

Základnú školu tvoria:

 • pavilón A - hlavná budova, priestory druhého stupňa, v priestoroch sú zriadené odborné učebne ( fyziky, chémie a IKT ), telocvičňa, šatne, školská kuchyňa a jedáleň, kabinety, školská kuchynka, riaditeľňa, zborovňa, školská a učiteľská knižnica.
 • pavilón B - prístavba, priestory prvého stupňa
 • pavilón C - školské dielne a náraďovňa
 • športový areál: antukové ihrisko a všešportový štadión
 • lesopark školy   

Pri škole je zriadený školský klub detí. Tvoria ho dve oddelenia, ktoré navštevujú prevažne žiaci prvého stupňa a špeciálnych tried. 

Školu navštevujú žiaci zo spádových obcí: Uderiná, Kotmanová, Dobroč a Podrečany. Niekoľko žiakov dochádza aj z obce Ružiná. 

Naša škola poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie. 

     

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • II. stupeň: 047 / 4396120
  I. stupeň: 047/4396 273
  zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria