Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zslovinobana.v@centrum.sk alebo II. stupeň: 047 / 4396120 I. stupeň: 047/4396 273 zslovinobana.v@centrum.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Kuchár/kuchárka   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore kuchár
Iné kritéria a požiadavky:
- Zdravotná spôsobilosť na prácu v epidemiologicky závažnej činnosti na prácu s
potravinami.
- Prax v odbore vítaná (nie je podmienkou)

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
- fotokópia dokladu o vzdelaní
- súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
Platové podmienky: funkčný plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
Termín doručenia žiadostí : do 8.8.2022
Svoje žiadosti môžete posielať poštou na adresu školy:
Základná škola, Mgr. Renata Mihalková, Školská 9, 985 54 Lovinobaňa
e-mailom: sjlovinobana@gmail.com
Tel. kontakt: 0907/841 109
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria