Navigácia

Olympijský odznak všestrannosti - školské kolo

Projekt na skvalitnenie telesnej a športovej výchovy

Žiaci a žiačky, ktorí spĺňali vek 11 - 12 rokov pre danú športovú súťaž, sa pod vedením svojho vyučujúceho telesnej výchovy Jána Balážika zapojili do súťaže „ Olympijský odznak všestrannosti“. 11 najzdatnejších žiakov a žiačok v predpísaných disciplínach v školskom kole získalo certifikát a k tomu zlatý, strieborný alebo bronzový odznak všestrannosti. 

Vyhodnotenie:

Zlatý odznak všestrannosti získal: René Berky

Strieborný odznak všestrannosti získali: Samuel Hajtol, Lucia Mlynarčíková, Lukáš Popovič, Viktor Berky, Filip Berky.

Bronzový odznak všestrannosti získali: Ivana Oláhová a  Matej Valach.

Do súťaže sa zapojili aj Ján Berky, Timotej Račko a Matúš Ľalík -  odznak všestrannosti síce nezískali, ale ich športové výsledky boli dobré. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: člnkový beh, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed 30s, skok do diaľky znožmo z miesta, hod 2 kg medicinbalom vpred.

Táto súťaž bude mať aj krajské kolo, ktorého by sme sa chceli zúčastniť, všetko však bude závisieť od zdravia detí  a epidemiologickej situácie k vzhľadom k pandémii COVID - 19.

Projekt podporili: MŠVV a Š SR, SPP a Slovenský olympijský a športový výbor.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria