Navigácia

Projekt ŠKD

Projekt: Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Projekt je financovaný EÚ, z programu Plánu obnovy a odolnosti, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom projektu je kompenzácia poplatkov za školský klub detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Na základe podporeného projektu ministerstvom školstva, títo žiaci nebudú uhrádzať poplatky za ŠKD od 1.2.2022 do 30.6.2022.  Aj touto formou chceme podporiť, aby uvedené deti 1. stupňa pravidelne navštevovali ŠKD, čo by tiež mohlo prispieť k zlepšeniu ich prospechu a účelnému tráveniu voľného času popoludní. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria