Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Zápis na šk. rok 2022/2023

Zápis sa uskutoční 20. apríla 2022 v budove 1.stupňa ZŠ od 13:30 hod. do 17:00 hod. V čase od 1. apríla 2022 do 30. apríla 2022 je možný aj zápis cez elektronickú prihlášku na web stránke školy. Zápisu sa zúčastňujú aj deti, ktoré mali odklad.  

Rodičia majú aj možnosť uskutočniť zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka elektronicky, cez web stránku ZŠ v Lovinobani www.zslovinobana.edupage.sk cez „tlačidlo na ľavej strane panelu“ elektronická prihláška alebo aj tu.

Ak rodič nemá žiadnu možnosť elektronicky prihlásiť svoje dieťa do 1. ročníka, zápis dieťaťa prebehne v škole, dňa 20. apríla 2022 v budove 1. stupňa ZŠ v čase od 13,30 do 17,00 hod. Rodič na zápis prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Musia byť splnené aktuálne hygienicko-epidemiologické  podmienky. Rodič príde aj s dieťaťom. Na pracovné zošity a iné pomôcky prinesie rodič zápisné 20 €. 

Ak riaditeľka školy bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty ohľadom dieťaťa, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2022.

Ak chce zákonný zástupca požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast k odkladu dieťaťa a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto doklady sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. Postup spolupráce zákonného zástupcu dieťaťa a poradenského zariadenia ( CPPP a P, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec) v tomto prípade vysvetlí riaditeľka školy Golianová na tel. čísle 0908920686.  

Vopred ďakujeme za dobrú spoluprácu a dôveru rodičov, rešpektovanie pokynov a pochopenie rodičov v týchto náročných dňoch.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria