Navigácia

English star

Aj tento školský rok využili žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v našej škole 5. mája 2022.

Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Súťaž na našej škole prebehla v kategóriách Star 4, Star 5 a Star 6. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov. Tím organizátorov pripravil testy rôznej úrovne náročnosti. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Popasovali sa so slovnou zásobou aj s gramatikou.

Najúspešnejšími riešiteľmi súťaže, ktorí získali diplom so zlatou medailou boli nasledovní žiaci:

Kristián Kuric –  5. A trieda - dosiahol  99 % úspešnosť

Nikola Mužíková  - 5. A trieda – dosiahla  93 %

Zuzana Maďarová  - 6. A trieda - dosiahla  93 %

Janka Smolíková  - 4. A trieda – dosiahla  92 %

Kristína Kvačkajová  - 4. A trieda – dosiahla 89 %

Zuzana Pokorná   - 5. A trieda – dosiahla  86 %

Sarah Šoltésová  - 5. A trieda -  dosiahla  84 %

Marco Dann Baluch – 5. A trieda – dosiahol 81 %

 

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:

Nina Ľalíková  - 5. A trieda

Lívia Paučová, Lucia Mlynarčíková, Veronika Šárkanová, Timotej Račko – 6. A trieda

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo tejto súťaže.

FOTKY

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lovinobaňa
    Školská ul.č.9
  • II. stupeň: 047 / 4396120
    I. stupeň: 047/4396 273
    zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria